Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikamız

• Halı / İplik sektöründe, sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamaya yönelik, yasal ve düzenleyici gereksinimleri ve müşteri sözleşmelerine ilişkin güvenlik yükümlülüklerini dikkate alarak hizmet sağlamak.
• Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi esaslı sürdürülebilir bir bilgi güvenliği sistemi uygulamak.
• Bilgi varlıklarının bütünlük, gizlilik, erişilebilirliklerinin ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) sürdürülebilirliğini sağlamak
• Müşteri ve diğer paydaşlar ile olan hizmet alma ve verme süreçlerinde Bilgi Güvenliği yükümlülüklerini dikkate alarak iş yapmaktır.
• Bilgi Güvenliğinin tüm Festival Halı’da kurulması ve yürütülmesi için Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu (BGYK) kurulmuştur.
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili ihlaller, acil durumlar ve önerileriniz için bgyk@festivalhali.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Information Security Policy

• In the carpet / yarn sector, to ensure continuous development and improvement, legal and regulatory requirements and provide services by taking into account security obligations related to customer contracts.
• Implementing a sustainable information security system based on risk assessment and risk management.
• To ensure the integrity, confidentiality, accessibility of information assets and the sustainability of the Information Security Management System (ISMS).
• Doing business by taking into account information security obligations during the process of receiving and providing services with customers and other stakeholders.
• Information Security Management Board (ISMB) has been established for the establishment and execution of Information Security on all Festival Carpet.
• You can reach us at bgyk@festivalhali.com for violations, emergencies and suggestions related to the Information Security Management System.