x
Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme, aşağıda isim-unvan ve adresleri yer alan taraflar arasında aşağıda belirtilen koşullar altında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile elektronik ortamda kurulmuştur.

MADDE 1-  TARAFLAR

  • FESTİVAL İPLİK VE HALI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“satıcı” olarak anılacaktır.)

(Şehitkamil Vergi Dairesi-9380312373)

  1. Organize Sanayi Bölgesi 83530 No’lu Cadde No:3 Şehitkamil/Gaziantep

       2- ………………………………………………. (T.C:………………………………………..) (“alıcı” olarak anılacaktır.)

                …………………………………………………………………………………………………

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun(TKHK)  ve 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiştir.

Taraflar işbu sözleşmeyi kurarak, TKHK ve Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu sözleşme Alıcının, satıcıya ait …………………….. platformundan sipariş verdiği, nitelikleri sözleşmede belirtilen ürünleri satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacı ile akdedilmiştir.

MADDE 3- ALICININ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

3.1- İşbu sözleşmenin kurulması, alıcının sözleşmenin kurulmasından, sipariş verilmesinden ve ödeme yükümlülüğünün doğmasından önce ……………….. isimli platformun ilgili sayfaları vasıtası ile aşağıdaki hususlarda bilgilendirildiği anlamına gelmektedir.

                - Satıcının unvanı ve iletişim bilgileri

                - Ürünlerin sipariş verilmesi sürecinden teslime kadar yer alan tüm alışveriş aşamaları

                - Satıcının üyesi olduğu meslek odası (Gaziantep Ticaret Odası)

                - Satıcının gizlilik ve güvenlik ilkeleri, veri kullanma ve işleme ile elektronik iletişim kurallarına ilişkin alıcının vermiş olduğu izinler, alıcının yasal hakları, satıcının hakları ve tarafların söz konusu hakları kullanma usulleri ve süreleri

                - Satıcı tarafından ürünlerin gönderimi sırasında uygulanabilecek kısıtlamalar

                -  Ödeme araçları, ürün özellikleri ve toplam masraflar dahil alıcının ödemekle yükümlü olduğu tutar

                - Ürünlerin alıcıya teslimine ilişkin usuller, öngörülen teslim tarihi ve teslim masrafları

                - alıcının cayma hakkının olduğu durumlarda, cayma hakkının kapsamı, süresi ve kullanım usulü

                - Alıcının cayma hakkını kullanamayacağı ürünler

                - Cayma hakkının kullanılması halinde ürün ve ürün bedellerinin iadesi süreçleri ve yöntemleri

                - Sözleşmenin ……………. Platformu üzerinden kurulan işbu sözleşmenin mail yolu ile alıcıya iletilmesi sebebi ile alıcının istediği zaman sözleşmeye erişebileceği ve satıcının 3 yıl boyunca sözleşmeyi saklayacağı

                - Uyuşmazlık halinde şikayet hakkını kullanabileceği ve İl/İlçe Tüketici Hakem Heyeti ile Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabileceği

MADDE 4- TESLİMAT BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi         :

Teslimat adresi                 :

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ile diğer her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir.

MADDE 5- FATURA BİLGİLERİ

Ad-Soyad                            :

Adres                                   :

Fatura Teslim                    : Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

MADDE 6- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

6.1- Ürün özellikleri satıcıya ait internet sitesinde yer almaktadır. İlan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve taahhütler değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

6.2- Sözleşme konusu ürünlerin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün

Adet

Fiyat

Toplam (KDV Dahil)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER

7.1- Alıcının, sözleşmeye taraf olması,  internet sitesi üzerinden, sözleşmeye konu ürünün teknik özellikleri ile fiyat, ödeme şekli ve teslimata ilişkin bilgileri öğrendiği ve teyit verdiği anlamına gelmektedir. 

7.2-  Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süre içerisinde teslim edilir. İlgili süre içerisinde teslimatın yapılmaması halinde alıcı, sözleşmeyi feshedebilecektir. İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir.

7.3-  Satıcı,  alıcıyı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

7.4-  Alıcı, teslimat teyidini işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylayarak vermektedir. Ürün bedelinin ödenmemesi/iptal edilmesi gibi durumlarda satıcının teslimat yükümlülüğü ortadan kalkacaktır. Bununla birlikte iptal kodu gönderilen ödemelere ilişkin ödemenin satıcı hesabına düşmesi halinde, satıcının herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

7.5- Alıcı, sözleşmeye konu ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından satıcıya ödenmemesi halinde, alıcı sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri satıcıya ait olacak şekilde iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6- Satıcı, mücbir sebep hallerinde, sözleşmeye konu ürünleri süresi içerisinde teslim edemeyecekse, durumu alıcıya bildirecektir. Bu durumda alıcı, siparişin iptal edilmesini, ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ya da engelin ortadan kalkması anına kadar siparişin bekletilmesini talep edebilecektir. Siparişin iptal edilmesi durumlarında ödemenin nakit olarak yapılması halinde ürün bedeli 14 gün içinde nakden ve defaten iade edilecektir. Kredi kartı ile yapılması halinde ise ilgili bankaya 7 gün içerisinde iade edilecektir. Alıcı, kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra alıcının hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, alıcı, olası gecikmeler için satıcıyı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7- Alıcının, teslime konu ürünleri teslim almadan önce kontrol yükümlülüğü vardır. Kırık ya da ambalajı açılmış ürünleri kargo şirketinden teslim almamalıdır. Aksi halde, teslim alınan ürünlerin ayıpsız teslim alındığı kabul edilecektir. Alıcı, cayma hakkını kullanacaksa ürünü kullanmamalıdır. Ürünler fatura ile iade edilmelidir.

7.8- Satıcı, sipariş esnasında kullanılan kredi kartı sahibi ile sipariş veren kişilerin aynı olmaması halinde ve siparişte kullanılan kredi kartında güvenlik açığının mevcut olduğunu tespit ettiği hallerde, alıcıdan, kredi kartı ekstresi ve kartın hamili olduğunu ispata yarar belgelerin kendisine iletilmesini talep edebilir. Söz konusu sürecin 24 saati geçmesi halinde, satıcının siparişi iptal etme hakkı bulunmaktadır.

7.9- Satıcı, internet sitesine üye olurken vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve yanlış bilgi girilmesi sebebi ile satıcının uğradığı veya uğrayacağı zararları talep halinde derhâl ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt etmektedir.

7.10- Alıcı, internet sitesini kullanırken, mevzuat hükümlerine uygun davranacağını, aksi halde mevzuata aykırılık sebebi ile doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan doğrudan sorumlu olacaktır.

7.11- Alıcı, internet sitesini başkalarını maddi ve manevi olarak zora düşürecek herhangi bir amaç için kullanmayacaktır. Yine alıcı, başka üyelerin internet sitesini kullanmasını engelleyici veya zorlayıcı davranış ve faaliyetlerde bulunmayacaktır.

7.12- Satıcının, başkaca internet siteleri için alıcıya göndermiş olduğu linkler salt, alıcının işlerini kolaylaştırmak amaçlıdır. İlgili link yönlendirmesi ile ulaşılan internet sitesine ilişkin garanti ya da o internet sitesini destekleyici faaliyet olarak yorumlanamaz.

7.13- Salıcının, işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranması sebebi ile doğacak hukuki veya cezai yükümlülüklerden sadece alıcı sorumludur. Bununla birlikte satıcının ilgili ihlallerden dolayı alıcıdan tazminat talep etme hakkı saklıdır.

MADDE 8- ÖZEL HÜKÜMLER

8.1- Satıcı, internet sitesi üzerinden kampanya ilan edebilir. Satıcının siparişi iptal etmesi durumunda, kampanyanın koşullarının sağlanmaması durumunda ilgili kampanya da iptal edilir.

8.2- alıcının siparişi sebebi ile birden fazla kampanyanın şartlarını sağladığı durumlara, alıcı sadece bir kampanyadan faydalanabilecektir. Bu durumda alıcı, başkaca hak iddia edemeyecektir.

8.3- Satıcının, yayımlanmış kampanyaları dilediği zamanda değiştirme ve iptal etme hakkı bulunmaktadır. Bu sebeple alıcının, her bir siparişte, kampanya detaylarını incelemesi gerekmektedir.

8.4- Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve satıcının bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

MADDE 9- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

9.1-  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek alıcıya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, alıcıya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile alıcı ile satıcı arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için satıcı, satıcı iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

9.2- Alıcılara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için satıcı tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, alıcı kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

9.3- Alıcı tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, satıcı tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler alıcıya ait cihazlardan girildiğinden alıcı tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu alıcıya aittir.

9.4- Alıcı, satıcıya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. Alıcının bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda satıcıya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde alıcıya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

9.5- Internet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; satıcının anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları satıcıya aittir.

9.6- Internet Sitesi'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden satıcı sorumlu değildir.

MADDE 10- CAYMA HAKKI

10.1-  Alıcı,  15 (onbeş) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilir. Alıcının cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimi bu süre içinde satıcıya yöneltmiş olması gerekmektedir. Alıcı, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen her hangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onayladığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde satıcı tarafından bilgilendirilir ve alıcı bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir.

10.2-  Cayma hakkının kullanılması için 15 (onbeş) günlük süre içinde www……………………………….. internet sitesindeki siparişlerim sayfasında yer alan “Kolay İade” bölümünden iade kodu oluşturması ve iade kodunun geçerlilik süresi olan 7 günlük süresi içerisinde ürünü satıcı tarafından alıcıya belirtilen satıcı entegrasyonunun olduğu kargo şirketine teslim etmesi gerekmektedir. Satıcı, zorunda olmamak kaydıyla alıcıya iade kodu oluştururken ürünü göndermek istediği kargo şirketini satıcı tarafından sağlanan seçenekler üzerinden seçme hakkı verebilir. Ayrıca alıcı dilerse 15 (on beş) günlük süre içerisinde satıcıya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile satıcının yukarıda belirtilen adresine yazılı bildirimde bulunularak da cayma hakkını kullanabilir.  Cayma hakkının kullanılması için ürünün kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

  1. a) 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen ürünün faturası,
  2. b) İade formu,
  3. c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
  4. d) Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli alıcıya iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılmasından itibaren alıcının da bahse konu ürünü 10 günlük süre içerisinde malı iade etmesi gerekmektedir.
  5. e) Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa alıcı kusuru oranında satıcının zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
  6. f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

10.3- Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile alıcıya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

 

Alıcı ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka alıcıya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların alıcının kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

MADDE 11- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

27.11.2014 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin "cayma hakkının istisnaları" başlıklı 15. Madde hükümleri ve Taraflar arasında elektronik ortamda onaylanan mesafeli satış sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Alıcı kendi istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlere ilişkin cayma hakkını kullanamayacaktır

MADDE 12- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

12.1-  İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar alıcının ürünleri satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

12.2- 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 13- TEMERRÜT HALİ

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 14- DELİL ANLAŞMASI

Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda satıcının resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 15- YÜRÜRLÜK

15 maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası alıcının üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.